Jälkihuolto ja tukihenkilötoiminta

Mesikämmenen toimintaperiaatteisiin kuuluu kokonaisvaltaisuus, joka arvona ulottuu myös sijoitettujen lasten itsenäistymistä tukevaan suunnitelmaan ja jälkihuoltoon. Jo sijoitusvaiheessa puhutaan sijoituksen kestosta ja mietitään, että mitä sen jälkeen. 

Itsenäistymistä tukeva suunnitelmamme etenee prosessinomaisesti, jossa suunnittelun ja toteutuksen lisäksi arvioidaan koko ajan tilannetta ja ollaan herkkinä muutoksille. 

Mikäli lapsi jää meidän jälkihuoltopalvelujemme piiriin, on omahoitaja mukana laatimassa jälkihuoltosuunnitelmaa ja osallistuu kaksi kertaa vuodessa jälkihuoltosuunnitelman tarkistusneuvotteluihin. Pystymme räätälöimään jälkihuoltopalveluistamme hieman erilaisia versioita riippuen itsenäistyvän lapsen tarpeista ja tilanteesta. 

Myös jälkihuolto lopetetaan suunnitelmallisesti ja sen jälkeen arvioidaan prosessi.

Mesikämmenellä on Porin kaupungissa yksiö, jota vuokrataan jälkihuoltoon jääville nuorille.