Arvot

Mesikämmenen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • Suvaitsevaisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Avoimuus
  • Yksilöllisyys / Yksityisyys
  • Rehellisyys
  • Vastuullisuus
  • Yritteliäisyys
  • Kasvatetaan yhteisöllisesti, hoidetaan yksilöllisesti

Mesikämmenen johtamisen kantavana arvona on jatkuva kehittäminen.

Mesikämmenen arvot ovat kirjattuina, niistä puhutaan ja niiden merkitystä kasvatus- ja hoitotyössä arvioidaan esim. työnohjauksissa, kehityskeskusteluissa, arviointi- ja kehittämispäivissä. Arvot ovat Mesikämmenessä yksi arvioinnin väline.