Kasvatus- ja hoitotyö

Mesikämmenessä lasten arki koostuu koulunkäynnin lisäksi arkipäivän askareista, harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus osallistua työtoimintaan ja saada uusia elämyksiä / kokemuksia erilaisten leirien ja retkien kautta.

Kasvatus- ja hoitotyö perustuu aina yksilökohtaiseen tarpeiden arviointiin, kasvatus- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin, seurantaan ja arviointiin. Mesikämmenessä työskentelevien ohjaajien tärkein, haastavin ja samalla myös antoisin tehtävä on toimia omahoitajana. Omahoitajuus on koko kasvatus- ja hoitotyön tärkein suhde, jonka rakentavat aikuinen ja lapsi yhdessä vuorovaikutukseen perustuen. Omahoitajat pyrkivät luomaan lapsen ja itsensä välille kiintymyssuhteen, jossa pystytään tarjoamaan korjaavia ja korvaavia kokemuksia lapsille. Omahoitaja kulkee lapsen rinnalla niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä, jakaa kokemuksia, kannustaa ja kehuu, ohjaa ja opastaa, rajoittaa ja rakastaa. Omahoitaja opettaa kädestä pitäen arkipäivän asioita ja pitää kokonaisvaltaisesti huolta lapsesta, sekä työyhteisön ajan tasalla lapsen asioista.

Mesikämmenessä tehdään myös tiivistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja jakaa vanhemmuus ja kasvatusvastuu lapsen vanhempien kanssa. Yhteistyö perheen kanssa aloitetaan jo sijoitusta suunniteltaessa ja sen tulee jatkua koko sijoitusprosessin ajan aina kotiutukseen tai jälkihuoltoon saakka.

Meillä on tiivis ja toimiva yhteistyö Satakunnan lasten- ja nuorisopsykiatrian, sekä erityishuoltopiirin kanssa.