Opetustyö

Mesikämmenen pihapiirissä toimii Ulvilan kaupungin koulutoimen alainen koululuokka. Luokassa työskentelee tällä hetkellä kaksi Ulvilan kaupungin opettajaa (erityisopettaja ja tuntiopettaja).

Luokassa noudatetaan Ulvilan kaupungin koulujen kanssa samaa opetussuunnitelmaa ja oppilaat ovat hallinnollisesti Ulvilan eri koulujen oppilaita. 

Mesikämmenen koululuokassa on tavoitteena, että lapsi opiskelee todellisten taitojensa ja tietojensa mukaan. Tässä otetaan huomioon hänen tilanteensa, taustansa ja sosiaaliset sekä kognitiiviset taitonsa. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on oppilaan suoriutuminen peruskoulusta siten että hän saavuttaa haluamansa jatkokoulutuspaikan.